Dane

Ponúkame okrem iného tieto služby:

  • spracovanie, zostavenie a podanie daňových priznaní právnických aj fyzických osôb
  • pomoc pri riešení daňových problémov
  • zatriedenie majetku do odpisových skupín vrátane stanovenia obstarávacích cien jednotlivých častí majetku
  • detailné analýzy daňových rizík
  • riešenie daňovej optimalizácie
  • …a mnohé ďalšie služby

Naše služby môžu využiť či už podnikatelia alebo bežní ľudia. Vypracujeme daňové priznania k dani z príjmov fyzických alebo právnických osôb, priznanie k dani z pridanej hodnoty, k dani z motorových vozidiel alebo iných.

Túto službu je možné využiť samostatne buď spolu s vedením účtovníctva alebo spracovaním miezd.


Kontakt

Eva Charvátová

Kontaktné miesto:
SNP 146
028 01 Trstená


0905782246