Mzdy a personalistika

Ponúkame kompletné spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy. Sme vyškolení v oblasti ochrany osobných údajov a zaručujeme absolútnu mlčanlivosť o osobných aj mzdových udajoch Vašich zamestnancov.

Mzdy spracujeme vo Vašom programe a vo Vašich priestoroch, alebo u nás v našom programe. Vždy v stanovenom termíne budú Vaše mzdy vyhotovené a všetky potrebné výkazy a hlásenia zaslané. Vypracujeme na Vašu žiadosť aj rôzne potvrdenia pre Vašich zamestnancov. A samozrejme vyhotovíme aj rôzne štatistické hlásenia, ktoré ste povinní odovzdávať. Spolupráca s nami je veľmi ľahká a jednoduchá. Svojim zákazníkom sa snažíme vychádzať maximálne v ústrety.

Cena za naše služby sa odvíja od počtu a druhu vypočítaných miezd. Všetky ostatné výkazy, hlásenia, potvrdenia a podobne, sú už započítané v cene.Sme vhodným riešením pre menších aj väčších podnikateľov.

Sme vhodným riešením pre menších aj väčších podnikateľov.

 


Kontakt

Eva Charvátová

Kontaktné miesto:
SNP 146
028 01 Trstená


0905782246