Účtovníctvo

Ponúkame Vám spoluprácu najmä v nasledujúcich oblastiach:

  • vedenie účtovníctva
  • účtovné poradenstvo a konzultácie (telefonické, mailové a osobné konzultácie)
  • riešenie špecifických účtovných problémov a zadaní
  • spolupráca a konzultácia pri zostavovaní účtovných uzávierok
  • spolupráca v oblasti účtovnej metodiky
  • … a v mnohých ďalších oblastiach

Ste presvedčení o tom, že externé spracovanie účtovníctva pre Vás nie je vhodné riešenie? Potrebuje mať denne prístup k zaúčtovaným dokladom a pracovať s nimi? Ponúkame riešenie.

Bude Vám pridelený účtovník, ktorý bude spracovávať účtovníctvo vo Vašich priestoroch v presne stanovených dňoch. Tieto dni budú určené na základe individuálnej dohody s klientom. Prístup k svojmu účtovníctvu budete mať neustále. Viete zistiť svoj výsledok hospodárenia, stav Vašich pohľadávok a samozrejme získate prehľad o záväzkoch a termínoch ich splatnosti.

A možno Vám externá spolupráca vyhovuje najviac. Nemusíte tak riešiť kúpu účtovného programu a pravidelných aktualizácií, ani skladové priestory pre svoje účtovné doklady. Nepotrebuje sledovať aktuálne zmeny v oblasti účtovníctva a daní. Stačí nám len doručiť Vaše doklady a my sa o ne postaráme. Správne zaúčtujeme, založíme a prípadne vypracujeme potrebné daňové priznania a iné potrebné dokumenty. A samozrejme na Vašu žiadosť vyhotovíme potrebné účtovné zostavy.

Podmienky spolupráce sú určované na základe individuálnych potrieb zákazníka.


Kontakt

Eva Charvátová

Kontaktné miesto:
SNP 146
028 01 Trstená


0905782246