Cenník

 

Vedenie jednoduchého účtovníctva

·         Účtovná položka – neplatca DPH                                          0,80 €

·         Účtovná položka – platca DPH                                              0,90 €

Druhy účtovných položiek –

 • Zápis do peňažného denníka 
 • Zápis do knihy došlých a odoslaných faktúr 
 • Zápis jednej položky bankového výpisu  
 • Zápis do knihy hmotného a nehmotného investičného majetku 
 • Vystavenie pohľadávkovej faktúry (do 2 položiek, od 2 položiek + 0,08€/položku)

 

Vedenie podvojného účtovníctva

·         Účtovná položka – neplatca DPH                                          0,90 €

·         Účtovná položka – platca DPH                                              1,00 €

Druhy účtovných položiek -

 • Zaúčtovanie pokladne, položky bankového výpisu
 • Zápis v knihe investičného a drobného majetku
 • Zápis faktúr v knihe pohľadávok a záväzkov
 • Vystavenie pohľadávkovej faktúry (do 2 položiek, od 2 položiek + 0,10 €/položku)

 

Daňové priznania

·         Daňové priznanie k DPH – mesačný platca                          15,00 €

·         Daňové priznanie k DPH – štvrťročný platca                       17,00 €

·         Súhrnný výkaz k DPH                                                           10,00 €

·         Fyzická osoba – typ A                                                          15,00 €

·         Fyzická osoba – typ B                                                          50,00 €

·         Právnická osoba – účtovná závierka + všetky prílohy       180,00 €

·         Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel                15,00 €

            /do 2 vozidiel + 8,-€ za každé ďalšie vozidlo/

 

Skladová evidencia

·         dohodou

 

Spracovanie miezd a personalistika

·         Zamestnanec na pracovnú zmluvu, dohodu                         10,00 €

 

 

Cena za spracovanie miezd a personalistiku zahŕňa :

 • Výpočet mzdy
 • Ročné zúčtovanie
 • Výkazy a prehľady pre daňový úrad, sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
 • Vypracovanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
 • Tvorba a výpočet sociálneho fondu
 • Všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia
 • Prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • Rekapitulácia miezd, výplatné pásky, mzdové listy
 • Všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru – prihláška a odhláška do sociálnej a zdravotných poisťovní, vypracovanie pracovnej zmluvy, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročné zúčtovanie preddavkov zamestnanca, zápočtový list                  
 • Vystavenie potvrdenia pre zamestnanca

 

Administratívne práce

Cestovný príkaz                                                                              3,-€/ks

Ostatné administratívne práce                                                  15,-€/hod

 

Pokiaľ máte záujem o vypracovanie konkrétnej nezáväznej cenovej ponuky pre Vašu firmu, vyplňte žiadosť, ktorú nájdete na našej stránke.

 


Kontakt

Eva Charvátová

Kontaktné miesto:
SNP 146
028 01 Trstená


0905782246