Cenník

 Jednoduché účtovníctvo, daňová evidencia

Účtovná položka          

Neplatca DPH

0,80 €

Účtovná položka

Platca DPH

0,90 €

Skladová evidencia

Účtovná položka - položka v peňažnom denníku (banka, pokladňa, interný doklad), položka v knihe prijatých a vystavených faktúr, zápis do knihy dlhodobého majetku, vystavenie pohľadávkovej faktúry (do 2 položiek, od 2 položiek + 0,08 €/položku)

dohodou

Spoločenstvo vlastníkov bytov

4,50 €/byt

Podvojné účtovníctvo

Účtovná položka

Neplatca DPH

0,90 €

Účtovná položka

Platca DPH

1 €

Skladová evidencia

Účtovná položka - zaúčtovanie pokladne, položky bankového výpisu, zápis v knihe došlých a vystavených faktúr, zápis v knihe dlhodobého majetku, vystavenie pohľadávkovej faktúry (do 2 položiek, od 2 položiek + 0,10 €/položku)

dohodou

Daňové priznania

Daňové priznanie k DPH

mesačný platca DPH

15 €

Daňové priznanie k DPH

štvrťročný platca DPH

17 €

Súhrnný výkaz k DPH

15 €

Fyzická osoba - typ A

20 €

Fyzická osoba - typ B

70 €

Právnická osoba - účtovná závierka + prílohy

200 €

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

do 2 vozidiel + 8 € za každé ďalšie vozidlo

20 €

Spracovanie miezd a personalistika

Zamestnanec na pracovnú zmluvu, dohodu

 • výpočet mzdy, ročné zúčtovanie, výkazy a prehľady pre daňový úrad, sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne, vypracovanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch, tvorba a výpočet sociálneho fondu, všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia, prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, rekapitulácia miezd, výplatné pásky, mzdové listy, všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru - prihláška a odhláška do sociálnej a zdravotných poisťovní, vypracovanie pracovnej zmluvy, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročné zúčtovanie preddavkov zamestnanca, zápočtový list, vystavenie potvrdenia pre zamestnanca
 • 10 €

  Administratívne práce

  Cestovný príkaz

  3 €

  Ostatné administratívne práce

  15 €/hod

  Interná spolupráca

  V prípade internej spolupráce, kedy sú služby vykonávané priamo u Vás a vo Vašom programe,  je cena za služby stanovená vo forme mesačného paušálu + cena za vypracovanie daňového prizania a účtovenej závierky podľa aktuálne platného cenníka. Cena je stanovená individuálne, na základe vzájomnej dohody. Neváhajte nás kontaktovať pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky.

  Nie sme platcami DPH