O nás

SME TU PRE VÁS UŽ OD ROKU 2014

Naša spoločnosť bola založená v roku 2014 avšak skúsenosti s vedením účtovníctva máme už od roku 2004. Všetky naše získané poznatky z oblasti daní, miezd a účtovníctva sa snažíme využívať vo Váš prospech. Neustále sa vzdelávame v našom obore, čo je pri našej práci nevyhnutné.

Svoje služby ponúkame pre právnické osoby, fyzické osoby (SZČO) živnostníkov :), neziskové organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov, nepodnikateľov.

Pre Vašu firmu ponúkame možnosť vedenia účtovníctva externou formou, avšak vieme podľa dohody zabezpečiť aj internú spoluprácu v dohodnutých intervaloch.

Vaše účtovníctvo vedieme v overených a zároveň spoľahlivých účtovných programoch od spoločnosti Kros a. s. - Alfa plus pre jednoduché účtovníctvo, Omega pre podvojné účtovníctvo, Olymp pre spracovanie miezd. Účtovníctvo pre spoločenstvá vlastníkov bytov vedieme v programe EasySVB.

V prípade, že požadujete aby bolo Vaše účtovníctvo spracovávané priamo vo Vašom účtovnom programe, máme aktívne skúsenosti aj s prácou v programoch I6, Abra Flexi, Pohoda, Money S3, Humanet, Sunsoft, SEA. Po dohode sme prístupní sa naučiť prácu aj v inom programe.

Poskytujeme tiež poradenstvo pri zakladaní živností a spoločností, taktiež zabezpečujeme komunikáciu s inštitúciami ako Finančná správa, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad a podobne.

Veríme, že Vám vieme ponúknuť tu správnu formu spolupráce za primeranú cenu. Neváhajte nás kontaktovať.

Tešíme sa na Vás

Pekný deň a veľa pracovných úspechov Vám želá


                                    Eva Charvátová